Maandag t/m vrijdag: 9:00-18:00 uur, Beneluxplein 7, Alkmaar, 072-5622263